PixelinPhoto ©

Andrés Penabad – NOVO DISCO – Bipolar

Video no que se amosa a gravación do novo disco que sairá en breve de Andrés Penabad. Con un anaco do tema ” Alarma en Fernández Latorre” composto por Andrés Penabad e Fernando Barroso.